Månad: december 2016

Undervisning genom VR-teknik

Published / by admin / Leave a Comment

Virtuell verklighet, VR i korthet är en mycket avancerad teknik, som är en integration av datavetenskap, robotteknik , instrumentering, multimedia, sensorer, optik, 3-D-teknik, etc. Varje teknik, som konvergerar för att bilda VR i sig är mycket sofistikerade och hi-tech. VR är en kraftfullt användargränssnitt teknik.

Denna dagens teknik inte ens kräver fysisk närvaro av en person. Information är viktig och denna lovande teknik ger det bästa sättet att visualisera det, möjliggör direkt interaktion för användaren.

Molntjänster!

Published / by admin / Leave a Comment

Cloud computing har revolutionerat sättet teknik används för att dela information och resurser för att uppnå samstämmighet, relevans och stordriftsfördelar . Dessa tre faktorer är oerhört viktigt idag när individer och företag kräver att vara i spetsen för sin verksamhet och uppnå vinster och intäkter medan regerande utgifter.

Denna typ av datorer är den metod eller modell av internetbaserad databehandling som ger på efterfrågan, processkapacitet samt data till datorer och andra enheter i ett nätverk via en delad pool av resurser såsom applikationer och tjänster, nätverk, servrar och lagring anordningar, som kan begäras och användas med minimal ansträngning. Cloud computing kan företag och användare med förmåga att lagra och bearbeta viktiga data i tredjeparts datacenter.